Akmenės vandenys

Avarijos atveju

DĖL AVARIJŲ prašome skambinti:
darbo metu: abonentinė tarnyba, Sandra Sovienė – tel. 56 442, mob. 8 687 50 161;
ne darbo metu: budintis NVĮ operatorius – tel. 53 122, mob. 8 686 38 195;
už avarijų likvidavimą atsakingas asmuo – Marius Gricius, mob. 8 611 45 517


Apie geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinį remontą ir (ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimą vartotojams pranešame ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki numatomo laikino paslaugų tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar apribojimo kabinant skelbimus gyvenamųjų vietovių ir daugiabučių namų skelbimų lentose.