Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

Informacija apie įgyvendinamus projektus geriamojo vandens kokybei gerinti


Akmenės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Akmenės vandenys“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0006 „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“. Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. 


Šis projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų, Akmenės rajono savivaldybės ir UAB „Akmenės vandenys“ lėšomis. Bendra projekto vertė 2 384 080,57 Eur. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojama pusė projekto vertės – 1 192 040,28 Eur. UAB „Akmenės vandenys“ prisidėjimui prie projekto suteikta valstybės perskolinamoji paskola 360 000,00 Eur.


Geriamojo vandens gerinimo įrenginiai (VGĮ) statomi Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose, Papilės ir Kruopių miesteliuose bei Agluonų ir Sablauskių kaimuose. 


2017 m. vasario 10 d. pasirašytos Papilės VGĮ ir Agluonų VGĮ statybos darbų vykdymo sutartys (atitinkamai už 142.815,00 ir 69.722,00 Eur sumą) su rangovu UAB „Evikta“, Sablauskių VGĮ statybos darbų vykdymo sutartis (124.995,00 Eur) su rangovu UAB „Irdaiva“ bei Kruopių miestelio VGĮ statybos darbų vykdymo sutartis (137.488,00 Eur) su rangovu UAB „Eigesa“.


2017 m. liepos 20 d. pasirašytos Akmenės VGĮ ir Naujosios Akmenės VGĮ statybos darbų vykdymo sutartys (atitinkamai už 578.850,00 Eur ir 1.230.620,00 Eur sumą) su rangovu UAB „Eigesa“.


Kruopių VGĮ, Papilės VGĮ, Agluonų VGĮ ir Sablauskių VGĮ darbų pradžia paskelbta 2017 m. rugpjūčio 1 d., Akmenės VGĮ ir Naujosios Akmenės VGĮ darbų pradžia paskelbta rugsėjo 1 d. 


Papilės ir Kruopių miestelių, Sablauskių ir Agluonų kaimų vandens gerinimo įrenginių statybos darbus planuojama užbaigti 2019 m. sausio–vasario mėn., Akmenės miesto – 2019 m. kovo mėn., Naujosios Akmenės miesto – 2019 m. rugsėjo mėn.


Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB „Akmenės vandenys“ kartu su partneriu Akmenės rajono savivaldybės administracija savo lėšomis užtikrins tinkamą vandens tiekimo įrenginių ir sistemų funkcionavimą, nepertraukiamą, ilgalaikį bei technine ir ekonomine prasme prieinamą socialiai būtinos geriamojo vandens tiekimo paslaugos teikimą. Gyventojai bus aprūpinami kokybiškesniu geriamuoju vandeniu – iš gėlo požeminio vandens bus šalinamas geležis bei amonis. Geresnės kokybės vanduo prisidės prie gyventojų sveikatos būklės, darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, išsaugant švarią ir palankią sveikatai aplinką, racionaliai naudojant gamtinius išteklius.

Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programa