Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

Informacija apie įgyvendinamus projektus geriamojo vandens kokybei gerinti


UAB „Akmenės vandenys“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0006 „Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“ šiais metais pradėjo šešių geriamojo vandens gerinimo įrenginių (toliau – VGĮ) statybos darbus. Geriamojo vandens gerinimo įrenginiai yra statomi Naujosios Akmenės ir Akmenės miestuose, Papilės ir Kruopių miesteliuose bei Agluonų ir Sablauskių kaimuose. Bendra projekto vertė 2.384.080,57 Eur. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojama pusė sumos – 1.192.040,28 eurų, o likusią dalį – 1.192.040,29 eurų – prisidės UAB „Akmenės vandenys“ bei Akmenės rajono savivaldybė. UAB „Akmenės vandenys“ prisidėjimui prie projekto suteikta valstybės perskolinamoji paskola 360 000 Eur.


2017 m. vasario 10 d. pasirašytos Papilės VGĮ ir Agluonų VGĮ statybos darbų vykdymo sutartys (atitinkamai už 142.815,00 ir 69.722,00 Eur sumą) su rangovu UAB „Evikta“, Sablauskių VGĮ statybos darbų vykdymo sutartis (124.995,00 Eur) su rangovu UAB „Irdaiva“ bei Kruopių miestelio VGĮ statybos darbų vykdymo sutartis (137.488,00 Eur) su rangovu UAB „Eigesa“.


2017 m. liepos 20 d. pasirašytos Akmenės VGĮ ir Naujosios Akmenės VGĮ statybos darbų vykdymo sutartys (atitinkamai už 578.850,00 Eur ir 1.230.620,00 Eur sumą) su rangovu UAB „Eigesa“.


Kruopių VGĮ, Papilės VGĮ, Agluonų VGĮ ir Sablauskių VGĮ darbų pradžia paskelbta 2017 m. rugpjūčio 1 d., Akmenės VGĮ ir Naujosios Akmenės VGĮ darbų pradžia paskelbta rugsėjo 1 d. Šiuo metu vykdomi projektavimo darbai.