Akmenės vandenys

Avarijų (gedimų) registravimas

Tel. 8 425 56 442, el. p. info3@akmenesvandenys.lt

darbo dienomis 8.00–17.00 val., (penktadienį 8.00–16.00 val.);

 

Mob. 8 686 38 195 po darbo valandų ir poilsio bei švenčių dienomis.

Veikla
Akmenės vandenys

Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės vandenys“ įregistruota 2001 m. gegužės 1 d.

 

Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas bei paviršinių nuotekų tvarkymas.

 

2015 m. liepos 30 d. bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-57. Bendrovės akcijos 100% priklauso Akmenės rajono savivaldybei. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu bei kitais geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais, taip pat Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu  Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-153 „Dėl Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo tvirtinimo“.