Akmenės vandenys

Avarijų (gedimų) registravimas

Tel. 8 425 56 442 darbo dienomis 8.00–17.00 val. 

(penktadienį 8.00–16.00 val.)
Mob. 8 686 38 195 po darbo valandų ir poilsio bei švenčių dienomis.

Veikla
Akmenės vandenys

Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės vandenys“ įregistruota 2001 m. gegužės 1 d.


Pagrindinė bendrovės ūkinė veikla – geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas. 


2015 m. liepos 30 d. bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-57. Bendrovės akcijos 100% priklauso Akmenės rajono savivaldybei. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu bei kitais geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais, taip pat Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-41 „Dėl Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtintu Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.