Akmenės vandenys

Paslaugos

Akmenės vandenys

Vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

Atsisiųsti Akmenės vandenys

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Atsisiųsti
Akmenės vandenys

Teikiamų paslaugų tarifai nuo 2023-02-01

Atsisiųsti Akmenės vandenys

Teikiamų paslaugų tarifai nuo 2023-07-01

Atsisiųsti
sutartys

Akmeniečio kortelė

Akmeniečio kortelė

ŠALTO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ VARTOTOJŲ (ABONENTŲ) APKLAUSA

Gerbiamieji mūsų teikiamų paslaugų vartotojai, siekdami užtikrinti, kad Jums teikiamos paslaugos būtų kuo kokybiškesnės ir atitiktų ne tik mūsų veiklai nustatytus reikalavimus, bet ir Jūsų lūkesčius, norime žinoti Jūsų nuomonę žemiau nurodytomis temomis.

Labai gerai
Gerai
Blogai
Taip
Ne
Virintą
Filtruotą
Pirktą parduotuvėje
Kita
Niekada
4-5 kartus per metus
Kiekvieną mėnesį
Taip
Ne
Visada
Kartais
Niekada
Bendrovės internetinėje svetainėje
SMS žinute
Elektroniniu paštu
Labai gerai
Gerai
Blogai
Nemandagus specialistų bendravimas
Neaiškiai pateikiama informacija
Prastai suteikiama informacija telefonu
Trūksta informacijos apie įmonės teikiamas paslaugas
Trūkumų nepastebėjau
Vandens kokybę
Mažinti vandens tiekimo sutrikimo skaičių
Paslaugų kokybę
Nieko
hCaptcha

INFORMACIJA APIE GEDIMUS

Informuojame, kad 2023 m. spalio 13 d. 12.20 val. gautas pranešimas, kad šilumos tiekėjo termofikacinis vanduo patenka į UAB „Akmenės vandenys“ tinklus. Dėl šios priežasties nutraukiamas šalto vandens tiekimas Naujosios Akmenės senamiesčio gyventojams.

Informuojame, kad 2023 m. liepos 3-5 dienomis nuo 9.30 iki 17.30 val., dėl  ESO atliekamų elektros tinklo remonto darbų, laikinai bus nutrauktas elektros tiekimas Kruopių mstl. vandenvietei. Elektros tinklo remonto darbų metu Kruopių miestelio gyventojams ir įmonėms nebus tiekiamas geriamasis vanduo.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir geriamuoju vandeniu prašome pasirūpinti iš anksto.

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 18 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. Akmenės priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba atliks priešgaisrinių hidrantų patikrą Akmenės mieste. Dėl šios priežasties
Akmenės mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė.
Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

Informuojame, kad 2023 m. vasario 20 d. nuo 9.00 iki 17.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Žerkščių kaime. Dėl šios priežasties darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė.

Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

     Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. nuo 13.00 iki 17.00 val. Naujosios Akmenės sporto rūmų teritorijoje bus atliekami vandentiekio tinklo renovacijos darbai. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė Respublikos g. namų Nr. 1, 2, 3, 3A, 5, 6, 7,8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 vartotojams ir organizacijoms: VšĮ "Naujosios Akmenės sanatorija", Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ ,,Akmenės būstas'', Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija (V. Kudirkos g. 5A), Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla ( „Atžalynas“ adresu: Respublikos g. 4), UAB „Naujosios Akmenės Laidojimo namai“, UAB "Naujosios Akmenės komunalininkas", UAB „Agrochema“, UAB „Eibučių baldai“.

     Prašome  geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

     Informuojame, kad 2021 m.  rugpjūčio 30 d. nuo 9:30 iki 13:30 val., dėl ESO atliekamų elektros tinklo remonto darbų, laikinai bus nutrauktas elektros tiekimas Kruopių miestelio vandenvietei. Elektros tinklo remonto darbų metu Kruopių miestelio gyventojams ir įmonėms nebus tiekiamas geriamasis vanduo.
   Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir geriamuoju vandeniu prašome pasirūpinti iš anksto.

      Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 16 rytą, įvykus šalto vandens vamzdyno avarijai, nutrauktas šalto vandens tiekimas Naujosios Akmenės m. Ramučių gatvės daugiabučių namų Nr. 2, 3, 4, 7, 9 ir 10 gyventojams.
       Autocisterna su šaltu vandeniu buitinėms reikmėms stovės tarp Ramučių g. 4 ir 7 namų.

      2021 m. balandžio 19 d. nuo 8.30 iki 17.00 val. bus keičiamas senas šalto vandens įvadas daugiabutyje adresu: Respublikos g. 17, Naujoji Akmenė. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė.
       Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

   2021 m. kovo 23 d. nuo 9.00 iki 17.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Suginčių ir Aukštųjų gatvių sankryžoje. 

  Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai daliai Aukštųjų g. vartotojų - namams nuo Nr. 16 iki Nr. 30, Suginčių g. nuo Nr. 27 iki Nr. 53, Žvirbulių g. Nr. 15, 17, 19, 20, 44.

   Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

   2021 m. sausio 6 d. nuo 9.00 iki 17.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai prie daugiabučio namo adresu: Respublikos g. 11, Naujoji Akmenė. 

   Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutri-kimai Respublikos g. namų Nr. 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 7, 9, 11, 31 vartotojams.

   Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


  2020 m. gruodžio 8 d. nuo 10.00 iki 16.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Dumbrių k. vandenvietėje. Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

   Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

  2020 m. spalio 7 d. nuo 14.00 iki 17.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Papilės mstl. vandenvietėje. Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


   2020 m. spalio 7 d. nuo 10.00 iki 13.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Agluonų vandenvietėje. Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

      Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


   Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 21 rytą įvykus šalto vandens vamzdyno avarijai nutrauktas šalto vandens tiekimas Žalgirio g. daugiabučių namų 1, 3, 5, 7, 9, Nepriklausomybės g. daugiabučių namų 29A, 35, Vytauto g. daugiabučių namų 4 ir 6 gyventojams bei organizacijoms: IĮ „MVK3“ ir Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centrui.

    Geriamasis vanduo autocisterna atvežtas prie ka-vinės „Luokava“ adresu: Vytauto g.1A, Naujoji Akmenė.


    Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 17-21 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Akmenės mieste vykdysime šalto vandens vamzdynų praplovimo darbus. Vykdant darbus galimi vandens tiekimo sutrikimai.

      Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 10-14 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Akmenės mieste vykdysime šalto vandens vamzdynų praplovimo darbus. Vykdant darbus galimi vandens tiekimo sutrikimai.

      Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


   Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 6-7 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Akmenės mieste vykdysime šalto vandens vamzdynų praplovimo darbus. Vykdant darbus galimi vandens tiekimo sutrikimai.

    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


  Informuojame, kad š. m. liepos 3 d. UAB „Eigesa“ vykdys elektros generatoriaus paleidimo-derinimo darbus Gaudžiočių vandenvietėje. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai Naujosios Akmenės mieste ir Ramučių kaime.

  Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


   Informuojame, kad š. m. birželio 12 d.  Akmenės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atliks priešgaisrinių hidrantų patikrą  Akmenės mieste. Dėl šios priežasties Akmenės mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė.

      Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

 

    Informuojame, kad š. m. balandžio 28 d. nuo 22.00 iki balandžio 29 d. 03.00 val. UAB „Eigesa“ vykdys naujų vandentiekio tinklų perjungimą į esamus vandentiekio tinklus Naujosios Akmenės mieste. Dėl šios priežasties mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.
    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

 

     Informuojame, kad š. m. balandžio 28 d. nuo 22.00 iki balandžio 29 d. 03.00 val. UAB „Eigesa“ vykdys naujų vandentiekio tinklų perjungimą į esamus vandentiekio tinklus Naujosios Akmenės mieste. Dėl šios priežasties mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.
    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. sausio 27 d. nuo 9.30 iki 11.00 val. atliksime vandentiekio tinklų remonto darbus Eglesių  k. vandenvietėje. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė Eglesių ir Šaltiškių kaimuose.
   Atsiprašome už nepatogumus ir prašome geriamuoju vandeniu pasirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. vasario 3 d. nuo 14.00 iki 16.00 val. bus vykdomi vandentiekio tinklų remonto darbai J. Basanavičiaus g., Papilės mstl. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai: Mockaus g., Nepriklausomybės g., Kranto g., Liepų g., S. Daukanto g., J. Basanavičiaus g., Ventos g. gyvenamųjų namų gyventojams. 

     Atsiprašome už nepatogumus ir prašome geriamuoju vandeniu pasirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. spalio 8-11 dienomis UAB „Eigesa“ vykdys nugeležinimo įrenginių statybos / rekonstrukcijos darbus Gaudžiočių vandenvietėje. Dėl šios priežasties Naujosios Akmenės mieste ir Ramučių k. galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablo-gėjusi vandens kokybė.

    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

   Pranešame, kad 2020 m. sausio 23 d. dėl vandentiekio tinklų perjungimo darbų vykdymo galimi vandens tiekimo sutrikimai Daubiškių kaime.

    Atsiprašome už nepatogumus ir prašome geriamuoju vandeniu pasirūpinti iš anksto.

   Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 12 d. nuo 9.00 val. iki 21.00 val. dėl vamzdyno remonto darbų nebus tiekiamas geriamasis vanduo daliai Respublikos g. vartotojų – namams nuo Nr. 17 iki Nr. 27.

    Atsiprašome už nepatogumus ir prašome geriamuoju vandeniu pasirūpinti iš anksto.

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad nuo 2023 m. liepos 1 d. keičiasi UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės bei apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo kainos.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 03E-637 „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“  nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas ir UAB „Akmenės vandenys“ 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“ patvirtino perskaičiuotą apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo kainą (be pridėtinės vertės mokesčio):

Atsisiųsti