Akmenės vandenys

Paslaugos

Akmenės vandenys

Vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

Atsisiųsti Akmenės vandenys

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Atsisiųsti
Akmenės vandenys

Teikiamų paslaugų tarifai nuo 2019-07-01

Atsisiųsti Akmenės vandenys

Teikaimų paslaugų tarifai nuo 2021-02-01

Atsisiųsti

INFORMACIJA APIE GEDIMUS

     Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. nuo 13.00 iki 17.00 val. Naujosios Akmenės sporto rūmų teritorijoje bus atliekami vandentiekio tinklo renovacijos darbai. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė Respublikos g. namų Nr. 1, 2, 3, 3A, 5, 6, 7,8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 vartotojams ir organizacijoms: VšĮ "Naujosios Akmenės sanatorija", Akmenės rajono socialinių paslaugų namai, Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė, VšĮ ,,Akmenės būstas'', Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija (V. Kudirkos g. 5A), Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla ( „Atžalynas“ adresu: Respublikos g. 4), UAB „Naujosios Akmenės Laidojimo namai“, UAB "Naujosios Akmenės komunalininkas", UAB „Agrochema“, UAB „Eibučių baldai“.

     Prašome  geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

     Informuojame, kad 2021 m.  rugpjūčio 30 d. nuo 9:30 iki 13:30 val., dėl ESO atliekamų elektros tinklo remonto darbų, laikinai bus nutrauktas elektros tiekimas Kruopių miestelio vandenvietei. Elektros tinklo remonto darbų metu Kruopių miestelio gyventojams ir įmonėms nebus tiekiamas geriamasis vanduo.
   Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir geriamuoju vandeniu prašome pasirūpinti iš anksto.

      Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 16 rytą, įvykus šalto vandens vamzdyno avarijai, nutrauktas šalto vandens tiekimas Naujosios Akmenės m. Ramučių gatvės daugiabučių namų Nr. 2, 3, 4, 7, 9 ir 10 gyventojams.
       Autocisterna su šaltu vandeniu buitinėms reikmėms stovės tarp Ramučių g. 4 ir 7 namų.

      2021 m. balandžio 19 d. nuo 8.30 iki 17.00 val. bus keičiamas senas šalto vandens įvadas daugiabutyje adresu: Respublikos g. 17, Naujoji Akmenė. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė.
       Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

   2021 m. kovo 23 d. nuo 9.00 iki 17.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Suginčių ir Aukštųjų gatvių sankryžoje. 

  Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai daliai Aukštųjų g. vartotojų - namams nuo Nr. 16 iki Nr. 30, Suginčių g. nuo Nr. 27 iki Nr. 53, Žvirbulių g. Nr. 15, 17, 19, 20, 44.

   Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

   2021 m. sausio 6 d. nuo 9.00 iki 17.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai prie daugiabučio namo adresu: Respublikos g. 11, Naujoji Akmenė. 

   Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutri-kimai Respublikos g. namų Nr. 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 7, 9, 11, 31 vartotojams.

   Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


  2020 m. gruodžio 8 d. nuo 10.00 iki 16.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Dumbrių k. vandenvietėje. Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

   Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

  2020 m. spalio 7 d. nuo 14.00 iki 17.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Papilės mstl. vandenvietėje. Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


   2020 m. spalio 7 d. nuo 10.00 iki 13.00 val. bus atliekami vandentiekio sistemos remonto darbai Agluonų vandenvietėje. Darbų metu galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

      Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


   Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 21 rytą įvykus šalto vandens vamzdyno avarijai nutrauktas šalto vandens tiekimas Žalgirio g. daugiabučių namų 1, 3, 5, 7, 9, Nepriklausomybės g. daugiabučių namų 29A, 35, Vytauto g. daugiabučių namų 4 ir 6 gyventojams bei organizacijoms: IĮ „MVK3“ ir Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centrui.

    Geriamasis vanduo autocisterna atvežtas prie ka-vinės „Luokava“ adresu: Vytauto g.1A, Naujoji Akmenė.


    Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 17-21 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Akmenės mieste vykdysime šalto vandens vamzdynų praplovimo darbus. Vykdant darbus galimi vandens tiekimo sutrikimai.

      Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 10-14 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Akmenės mieste vykdysime šalto vandens vamzdynų praplovimo darbus. Vykdant darbus galimi vandens tiekimo sutrikimai.

      Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


   Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 6-7 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Akmenės mieste vykdysime šalto vandens vamzdynų praplovimo darbus. Vykdant darbus galimi vandens tiekimo sutrikimai.

    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


  Informuojame, kad š. m. liepos 3 d. UAB „Eigesa“ vykdys elektros generatoriaus paleidimo-derinimo darbus Gaudžiočių vandenvietėje. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai Naujosios Akmenės mieste ir Ramučių kaime.

  Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


   Informuojame, kad š. m. birželio 12 d.  Akmenės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atliks priešgaisrinių hidrantų patikrą  Akmenės mieste. Dėl šios priežasties Akmenės mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė.

      Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. balandžio 28 d. nuo 22.00 iki balandžio 29 d. 03.00 val. UAB „Eigesa“ vykdys naujų vandentiekio tinklų perjungimą į esamus vandentiekio tinklus Naujosios Akmenės mieste. Dėl šios priežasties mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.
    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


     Informuojame, kad š. m. balandžio 28 d. nuo 22.00 iki balandžio 29 d. 03.00 val. UAB „Eigesa“ vykdys naujų vandentiekio tinklų perjungimą į esamus vandentiekio tinklus Naujosios Akmenės mieste. Dėl šios priežasties mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.
    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. sausio 27 d. nuo 9.30 iki 11.00 val. atliksime vandentiekio tinklų remonto darbus Eglesių  k. vandenvietėje. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėjusi vandens kokybė Eglesių ir Šaltiškių kaimuose.
   Atsiprašome už nepatogumus ir prašome geriamuoju vandeniu pasirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. vasario 3 d. nuo 14.00 iki 16.00 val. bus vykdomi vandentiekio tinklų remonto darbai J. Basanavičiaus g., Papilės mstl. Dėl šios priežasties galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai: Mockaus g., Nepriklausomybės g., Kranto g., Liepų g., S. Daukanto g., J. Basanavičiaus g., Ventos g. gyvenamųjų namų gyventojams. 

     Atsiprašome už nepatogumus ir prašome geriamuoju vandeniu pasirūpinti iš anksto.


    Informuojame, kad š. m. spalio 8-11 dienomis UAB „Eigesa“ vykdys nugeležinimo įrenginių statybos / rekonstrukcijos darbus Gaudžiočių vandenvietėje. Dėl šios priežasties Naujosios Akmenės mieste ir Ramučių k. galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai bei pablo-gėjusi vandens kokybė.

    Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.

   Pranešame, kad 2020 m. sausio 23 d. dėl vandentiekio tinklų perjungimo darbų vykdymo galimi vandens tiekimo sutrikimai Daubiškių kaime.

    Atsiprašome už nepatogumus ir prašome geriamuoju vandeniu pasirūpinti iš anksto.

   Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 12 d. nuo 9.00 val. iki 21.00 val. dėl vamzdyno remonto darbų nebus tiekiamas geriamasis vanduo daliai Respublikos g. vartotojų – namams nuo Nr. 17 iki Nr. 27.

    Atsiprašome už nepatogumus ir prašome geriamuoju vandeniu pasirūpinti iš anksto.

 

    Informuojame, kad 2019 m. gegužės 30 d. nuo 10.00 iki 17.00 val. UAB „Eigesa“ vykdys naujo vandentiekio įvado prijungimą prie esamų vandentiekio tinklų Akmenės mieste. Dėl šios priežasties Akmenės mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.
   Prašome geriamuoju vandeniu apsirūpinti iš anksto.


INFORMACINIS PRANEŠIMAS

INFORMACIJA DĖL GERIAMOJO VANDENS
KOKYBĖS NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTE

2019 m. Lapkričio 29 d.UAB „Akmenės vandenys“ eksploatuoja 30 vandenviečių atskirose rajono vietovėse. Visose vandenvietėse išgaunamame požeminiame vandenyje yra viršijama bendrosios geležies koncentracija. Dešimtyje vietovių, tarp ju ir Naujojoje Akmenėje, vandenvietėse įrengti nugeležinimo įrenginiai ir požeminis vanduo nugeležinamas. Vietovėse, kur nėra nugeležinimo įrenginių, gyventojams centralizuotai tiekiamame požeminiame vandenyje geležies koncentracija viršija Lietuvos higienos normos HN 24:2017 leidžiamą 200 µg/l ribą, pvz.: geležies analitė Šapnagių k. – 2380 µg, Vėlaičių k. – 2960 µg, Dumbrių k. – 2670 µg ir t. t. Visų vandenviečių vandens kokybės tyrimų duomenys pateikiami UAB „Akmenės vandenys“ internetiniame puslapyje.


Ne tik Akmenės rajone išgaunamas požeminis vanduo stipriai prisodrintas geležies. Vandens tiekėjų viešai skelbiama informacija apie tiekiamo geriamojo vandens kokybę rodo, kad kaimyniniuose rajonuose yra vietovių, kur geležies koncentracija geriamajame vandenyje didesnė nei 5000 µg, t. y. viršijama net 25 kartus. Geležis yra indikatorinė analitė, nekelianti tiesioginės grėsmės žmogaus sveikatai, tačiau pablogina geriamojo vandens juslines savybes. Kai geležies geriamajame vandenyje yra iki 200 µg, ji yra bespalvė, bekvapė ir beskonė. Kai geležies koncentracija viršija 200 µg, vanduo pradeda įgauti specifinį kvapą, spalvą ir skonį. Dėl šios priežasties geležies koncentracija geriamajame vandenyje ribojama iki 200 µg.
Tiekiamo geriamojo vandens kaina apskaičiuojama pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba kontroliuoja, ar kaina nustatyta tinkamai. Visoje UAB „Akmenės vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje nustatoma vieninga paslaugų kaina nepriklausomai nuo to, ar geležies koncentracija geriamajame vandenyje viršija 200 µg, ar ne. 


Naujosios Akmenės miesto gyventojams nuo 1974 m. iki 2019 m. spalio mėn. buvo tiekiamas nugeležintas vanduo. Nuo 1974 m. eksploatuojami nugeležinimo įrenginiai buvo avarinės būklės. Jų statybai naudotus plieninius vamzdynus per 45 eksploatavimo metus suardė korozija. 2015 m. buvo atlikta Naujosios Akmenės miesto (Gaudžiočių) vandenvietės vandens gerinimo įrenginių ekspertizė. Konstatuota, kad vandens gerinimo įrenginiai fiziškai susidėvėję ir buvo siūloma panaikinti vandens nugeležinimo sistemą dėl galimos antrinės vandens taršos. Naujų nugeležinimo įrenginių statyba buvo būtina: nepakeitus susidėvėjusio vamzdyno galėjo bet kuriuo metu sutrikti visos vandenvietės technologiniai procesai. Naujų nugeležinimo įrenginių statybos metu eksploatuoti senuosius įrenginius nebuvo techninių galimybių, kadangi nuo menkiausio fizinio kontakto korozijos stipriai pažeisti plieno vamzdžiai trūkinėja, lūžta. Dėl šios priežasties buvo paklotas naujas vamzdynas polietileniniais PE100 vamzdžiais nuo požeminio vandens išgavimo gręžinių iki slėginės vandentiekio trasos ir vanduo miestui tiekiamas tiesiai iš požeminio vandens gręžinių. 


Iš Gaudžiočių vandenvietės gyventojams patiekiama vidutiniškai apie 100 m3/h geriamojo vandens. Tuo pačiu vandenvietė privalo atitikti tam tikrus priešgaisrinės saugos reikalavimus. Naujojoje Akmenėje vanduo gaisrui gesinti privalo būti tiekiamas vienu metu iš dviejų priešgaisrinių hidrantų po 54 m3 per valandą. Prie Naujosios Akmenės miesto vandens tiekimo tinklų prijungtame Ramučių gyvenvietės vandentiekyje vandens slėgis turi būti 36 m3/h. Taigi, vandens kiekis, reikalingas vien priešgaisrinėms reikmėms, sudaro 144 m3/h. Bendras iš Gaudžiočių vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens poreikis yra 244 m3/h (neįskaitant kiekio, būtino laisvajai ekonominei zonai). Vandens poreikis kitoms reikmėms (priešgaisrinei saugai ir kt.) verčia didinti vandenvietės galingumą, kartu ženkliai išaugo ir nugeležinimo įrenginių statybos išlaidos. Dėl ribotų finansinių išteklių buvo priimtas sprendimas atlikti esamų šalto vandens rezervuarų kapitalinį remontą ir toliau juos naudoti gamyboje (rezervuarai bus užpildomi vandeniu nakties metu, kai vandens sunaudojimas minimalus).


Naujų Gaudžiočių vandenvietės nugeležinimo įrenginių statybos darbų kaina 1 200 000 Eur. Iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo skirta pusė sumos – 600 000 Eur. Likusia lėšų dalimi turėjo prisidėti UAB „Akmenės vandenys“. Tam tikslui bendrovė ketino imti banko paskolą. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos nuostatas paskolos lėšos būtų įskaičiuotos į geriamojo vandens kainą. Geriamojo vandens kaina padidėtų visiems rajono vartotojams. Tuo tarpu Europos Sąjungos investicinių fondų ar savivaldybių skirtos lėšos į vandens kainą neįskaičiuojamos – vertinama kaip dotacija. 


Apie Gaudžiočių vandenvietės avarinę būklę buvo suteikta informacija Savivaldybės merui ir administracijai. Savivaldybės vadovai, siekdami, kad nebūtų didinama vandens kaina gyventojams, priėmė sprendimą skirti trūkstamą sumą – 600 000 Eur – vandens gerinimo įrenginių statybai. Taigi, Savivaldybės sprendimu Gaudžiočių vandenvietės nugeležinimo įrenginių statybos darbų kaina neįskaičiuota į geriamojo vandens kainą – skirta dotacija iš Savivaldybės lėšų. 


Tiekiamo geriamojo vandens kokybė nuolat tikrinama, vanduo tinkamas vartoti. 


Atsiprašome Naujosios Akmenės gyventojų už laikinus nepatogumus dėl tiekiamo nepakankamos kokybės geriamojo vandens iki bus pastatyti nauji nugeležinimo įrenginiai.

DĖL GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS 

NAUJOJOJE AKMENĖJE IR RAMUČIŲ KAIME     UAB  „Akmenės vandenys“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0006 „Vandens gerinimo įrengi-nių statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone“, „Naujo-sios Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statybos (rekonstrukcijos) darbai“. 2019 m. rugsėjo mėn. Naujosios Akmenės vandenvietėje pradėti vandens gerinimo įrenginių statybos darbai, rangovas UAB „Eigesa“. 


    Senieji vandens gerinimo įrenginiai Naujosios Akmenės vandenvietėje įrengti 1975 m. ir daugiau nei per 40 eksploatavimo metų fiziškai nusidėvėjo. Jų rekonstrukcija (nauja statyba) būtina. Pradėjus naujų vandens gerinimo įrenginių statybos darbus, esami vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginiai š. m. spalio 8 d. atjungti nuo vandens tiekimo sistemos. Iki statybos darbų pabaigos vanduo į miestą bus tiekiamas tiesiai iš požeminio vandens gręžinių (nenugeležintas). Požeminiame vandenyje didelė geležies koncentracija, todėl jaučiamas specifinis vandens kvapas ir skonis. Geležis yra indikatorinė analitė ir grėsmės žmogaus sveikatai nekelia, tačiau neigiamai veikia vandens juslinius rodiklius – kvapą bei skonį. 


   Naujosios Akmenės vandens gerinimo įrenginių statybos darbus planuojama užbaigti 2020 m. kovo mėn.

Geriamo vandens tyrimų rezultatai

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO GYVENTOJŲ DĖMESIUI


     Kaip informavome anksčiau, pradėjus naujų vandens gerinimo įrenginių statybos darbus Naujosios Akmenės miesto (Gaudžiočių) vandenvietėje, vanduo į miestą tiekiamas tiesiai iš požeminio vandens gręžinių (nenugeležintas).


    Atsižvelgdama į tai, kad geriamojo vandens kokybė pablogėjo, bendrovė numato vežti gyventojams geriamąjį vandenį mobiliosiomis transporto priemonėmis. Esant poreikiui, prašome gyventojus kreiptis į UAB „Akmenės vandenys“ telefonu (8 425) 56 428 arba el. p. info16@akmenesvandenys.lt dėl geriamojo vandens atvežimo prie gyvenamųjų namų.


UAB „Akmenės vandenys“ informacija