Akmenės vandenys

Reguliuojama apskaita

Reguliuojamos apskaitos aprašas

Reguliuojamos apskaitos metinės atskaitomybės priedai

Vadovo raštiškas patvirtinimas

Reguliuojamos veiklos audito išvada