Akmenės vandenys

Veiklos sritys

Geriamojo vandens kokybė
2023 m.

Atsisiųsti

Geriamojo vandens kokybė
2022 m.

Atsisiųsti

Geriamojo vandens kokybė 2021 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2023 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2022 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2021 m.

Atsisiųsti

Pagrindinė UAB „Akmenės vandenys“ veikla – geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.

VANDENS TIEKIMAS

Akmenės rajono vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas tik iš požeminių vandens šaltinių. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį 3 miestams, 2 miesteliams ir 32 kaimams: Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestams, Kruopių ir Papilės miesteliams, Gailaičių, Dabikinės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Šapnagių, Menčių, Agluonų, Vėlaičių, Kalniškių, Kairiškių, Gumbakių, Dumbrių, Daubiškių, Pelkelės, Paeglesių, Klaišių, Eglesių, Ventos, Akmenės II, Dabikinėlės, Griežių, Vegerių, Biliūniškių, Kepurlaukių, Padvarėlių, Akmenės I, Akmenės III, Žerkščių, Ramučių, Klykolių ir Draginių kaimams.

 

Bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes atskirose rajono vietovėse (Naujosios Akmenės kaimiškoje seniūnijoje – 7, Akmenės seniūnijoje – 7, Ventos seniūnijoje – 3, Papilės seniūnijoje – 14, Kruopių seniūnijoje – 2 vandenvietes). Visose vandenvietėse išgaunamame požeminiame vandenyje yra viršijama bendrosios geležies koncentracija. Keturiolikoje vandenviečių (Naujosios Akmenės (Gaudžiočių), Akmenės, Ventos, Kruopių, Papilės, Vėlaičių, Šapnagių, Agluonų, Kivylių, Alkiškių, Akmenės II k., Sablauskių, Pelkelės,  ir Daubiškių) įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai ir požeminis vanduo nugeležinamas.

 

Bendras aptarnaujamų geriamojo vandens trasų ilgis 190,766 km, magistralinių tinklų ilgis 6 km. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams – apie 98 proc. Akmenės rajono gyventojų.

 

Bendrovė siekia, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Vykdydama geriamojo vandens programinę priežiūrą pagal bendrovės parengtą ir su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentu suderintą Geriamojo vandens programinės priežiūros planą, norminių aktų nustatytais terminais, bendrovė atlieka A ir B grupės rodiklių stebėseną - tiekiamo geriamojo vandens kokybės patikrą. Vandenvietėse, kuriose vidutinis metinis vandens paėmimas viršija 100 m³ per parą (Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų vandenvietės), atlieka poveikio požeminiam vandeniui monitoringą.

 

NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Nuotekos surenkamos ir nuvedamos iš 3 miestų, dalinai iš 2 miestelių ir 21 kaimo (Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų, Kruopių ir Papilės miestelių, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Šapnagių, Agluonų, Kalniškių, Kairiškių, Pelkelės, Draginių, Klaišių, Ventos, Eglesių, Menčių, Paeglesių, Daubiškių, Dabikinės, Ramučių, Akmenės I, Akmenės II, Akmenės III, Žerkščių kaimai). Nuotekos valomos 17-oje nuotekų valyklų (Akmenės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Kruopių, Šapnagių, Agluonų, Naujosios Akmenės, Papilės, Kalniškių, Kairiškių, Pelkelės, Klaišių, Ventos, Eglesių, Menčių, Draginių k.). Bendrovėje  eksploatuojamos 66 nuotekų siurblinės, 197,885 km nuotekų tinklų (tame tarpe 48,822 km slėginių nuotekų tinklų), nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai. Iš nuotekų valyklose susidarančio perteklinio dumblo ir žaliųjų atliekų dumblo apdorojimo įrenginiuose gaminamas kompostas.

 

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams – apie 97 proc. Akmenės rajono gyventojų.

 

Nuotekų valyklose ir dumblo apdorojimo įrenginiuose ūkinė veikla vykdoma gavus Aplinkos apsaugos agentūros išduodamą taršos leidimą. Pagal Bendrovės parengtą ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, visose nuotekų valyklose atliekamas su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas, o Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos nuotekų valyklose atliekamas ir poveikio aplinkai monitoringas. Monitoringo duomenys skelbiami Aplinkos ministerijos nustatyta forma ir tvarka. 

 

Taip pat Bendrovė teikia fekalinių nuotekų išvežimo iš fekalinių nuotekų kaupimo talpų ir jų išvalymo paslaugą. Dėl nuotekų išvežimo kreiptis telefonu Nr. 8 425 56 428.


PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-244(E) „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ paskyrimo paviršinių nuotekų tvarkytoju“ bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

 

Atnaujinta 2024-03-05