Akmenės vandenys

Veiklos sritys

Geriamojo vandens kokybė
2023 m.

Atsisiųsti

Geriamojo vandens kokybė
2022 m.

Atsisiųsti

Geriamojo vandens kokybė 2021 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2023 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2022 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2021 m.

Atsisiųsti

VANDENS TIEKIMAS

Akmenės rajono vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas tik iš požeminių vandens šaltinių. Bendrovė eksploatuoja 32 vandenvietes: Naujosios Akmenės, Ventos, Akmenės, Ventos Miško g., Papilės, Pelkelės, Šaltiškių, Kairiškių, Sablauskių, Kruopių, Gailaičių, Agluonų, Kivylių, Alkiškių, Menčių, Akmenės II kaimo, Vėlaičių, Papilės mstl. Raudonskardžio g., Kalniškių, Dumbrių, Daubiškių, Gumbakių, Šapnagių, Dabikinėlės, Paeglesių, Dabikinės, Klaišių, Griežių, Vegerių, Biliūniškių, Padvarėlių, Klykolių  bei 184 km vandentiekio tinklų. 


13 vandenviečių, t. y., Naujosios Akmenės, Ventos, Akmenės, Papilės, Pelkelės, Sablauskių, Kruopių, Agluonų, Kivylių, Alkiškių, Akmenės II kaimo, Vėlaičių ir Šapnagių įrengti vandens gerinimo įrenginiai, kuriuose išvaloma bendroji geležis ir amonis.


UAB „Akmenės vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį 98 % Akmenės rajono gyventojų. 

 

Bendrovė siekia, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Vykdydama geriamojo vandens programinę priežiūrą pagal bendrovės parengtą ir su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentu suderintą Geriamojo vandens programinės priežiūros planą, norminių aktų nustatytais terminais, bendrovė atlieka A ir B grupės rodiklių stebėseną - tiekiamo geriamojo vandens kokybės patikrą. Vandenvietėse, kuriose vidutinis metinis vandens paėmimas viršija 100 m³ per parą (Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų vandenvietės), atlieka poveikio požeminiam vandeniui monitoringą.

 

NUOTEKŲ ŠALINIMAS

 

Nuotekos valomos 16-oje nuotekų valyklų: Naujosios Akmenės, Ventos, Akmenės, Papilės, Pelkelės, Eglesių, Kairiškių, Sablauskių, Kruopių, Agluonų, Kivylių, Alkiškių, Menčių, Kalniškių, Šapnagių, Klaišių, eksploatuojamos 64 nuotekų siurblinės, 190 km nuotekų tinklų, dumblo apdorojimo įrenginiai. Iš nuotekų valyklose susidarančio perteklinio dumblo ir žaliųjų atliekų dumblo apdorojimo įrenginiuose gaminamas kompostas.


Nuotekų valyklose ir dumblo apdorojimo įrenginiuose ūkinė veikla vykdoma gavus Aplinkos apsaugos agentūros išduotą Taršos leidimą. Pagal bendrovės parengtą ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą, visose nuotekų valyklose atliekamas su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas, o Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos nuotekų valyklose atliekamas ir poveikio aplinkai monitoringas.


Monitoringo duomenys skelbiami Aplinkos ministerijos nustatyta forma ir tvarka. 

 

Centralizuoto nuotekų surinkimo paslauga naudojasi apie 97 % Akmenės rajono gyventojų. Taip pat bendrovė teikia fekalinių nuotekų išvežimo iš fekalinių nuotekų kaupimo talpų ir jų išvalymo paslaugą. Dėl nuotekų išvežimo kreiptis telefonu Nr. 8 425 56 428.


PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-244(E) „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ paskyrimo paviršinių nuotekų tvarkytoju“ bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.

 

Atnaujinta 2023-09-27