Akmenės vandenys

Veiklos sritys

Geriamojo vandens kokybė
2022 m.

Atsisiųsti

Geriamojo vandens kokybė 2021 m.

Atsisiųsti

Geriamojo vandens kokybė
2020 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2022 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2021 m.

Atsisiųsti

Nuotekų išvalymo kokybė 2020 m.

Atsisiųsti

VANDENS TIEKIMAS


Akmenės rajono vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas tik iš požeminių vandens šaltinių. Bendrovė eksploatuoja 30 vandenviečių: Akmenės, Gailaičių, Dabikinės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Kruopių, Šapnagių, Menčių, Agluonų, Naujosios Akmenės, Vėlaičių, Papilės, Kalniškių, Kairiškių, Gumbakių, Dumbrių, Daubiškių, Pelkelės, Paeglesių, Klaišių, Eglesių, Ventos, Miško, Akmenės II kaimo, Dabikinėlės, Raudonskardžio, Griežių, Vegerių, Biliūniškių bei 163 km vandentiekio tinklų. 


UAB „Akmenės vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį 92,6 % Akmenės rajono gyventojų. 


Bendrovė siekia, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Vykdydama Geriamojo vandens programinės priežiūros programą norminių aktų nustatytais terminais bendrovė atlieka nuolatinę ir periodinę tiekiamo geriamojo vandens kokybės patikrą. Vandenvietėse, kuriose vidutinis metinis vandens paėmimas viršija 100 m³ per parą (Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų vandenvietės), atlieka poveikio požeminiam vandeniui monitoringą.


Įgyvendindama pagrindinį tikslą – tiekti nuolat gerėjančios ir ekologinius standartus atitinkančios kokybės paslaugas, bendrovė planuoja 2016–2018 metais regionų projektų planavimo būdu pagal priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ prisidedant savo ir biudžeto lėšomis įgyvendinti projektus: ,,Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Akmenės mieste“, ,,Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Kruopių miestelyje“, ,,Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Naujosios Akmenės mieste“, ,,Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Papilės miestelyje“, ,,Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Agluonų kaime“, ,,Geriamojo vandens gerinimo įrenginių nauja statyba Sablauskių kaime“.

NUOTEKŲ ŠALINIMAS


Nuotekos valomos 16-oje nuotekų valyklų: Akmenės, Alkiškių, Sablauskių, Kivylių, Kruopių, Šapnagių, Agluonos, Naujosios Akmenės, Papilės, Kalniškių, Kairiškių, Pelkelės, Klaišių, Ventos, Eglesių, Menčių; eksploatuojamos 54 nuotekų siurblinės, 169 km nuotekų tinklų, dumblo apdorojimo įrenginiai. Iš nuotekų valyklose susidarančio perteklinio dumblo ir žaliųjų atliekų dumblo apdorojimo įrenginiuose gaminamas kompostas. Nuotekų valyklose ir dumblo apdorojimo įrenginiuose ūkinė veikla vykdoma gavus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Nuotekų valymo įrenginiuose atliekamas vandens taršos šaltinių monitoringas. Monitoringo duomenys skelbiami Aplinkos ministerijos nustatyta forma ir tvarka. 


Centralizuoto nuotekų surinkimo paslauga naudojasi apie 88,7 % Akmenės rajono gyventojų.


Taip pat bendrovė teikia fekalinių nuotekų išvežimo iš fekalinių nuotekų kaupimo talpų ir jų išvalymo paslaugą. Dėl nuotekų išvežimo galima kreiptis telefonu Nr. 8 425 56 428.


PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS


Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-244(E) „Dėl UAB „Akmenės vandenys“ paskyrimo paviršinių nuotekų tvarkytoju“ bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje.